ReadyPlanet.com
dot
bulletGRUNDFOS
bulletEBARA
bulletLOWARA
bulletELECTRA
bulletMONOFLO
bulletSALMSON
bulletKSB
bulletNOCCHI
bulletKAWAMOTO
bulletSHINMAYWA
bulletGOULDS
bulletDICKSON
bulletJOHNCRANE
bulletTERAL
bulletZILMET
bulletPERMABOND
bulletMEGAFLOW
bulletCROMPTON
bulletSIEMENS
bulletPEERLESS
bulletPACO PUMPS
bulletCALPEDA
bulletMAKITA


เกี่ยวกับเรา
บริษัท เพอร์ฟอร์แมนซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด   จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่  30 มกราคม 2538

เป็นบริษัทที่ ดำเนินธุรกิจทางด้าน  นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม ประเภทเครื่อง

สูบน้ำ,  วาล์ว,  มอเตอร์ไฟฟ้า,  เกจ์วัดความดัน  เป็นต้น      ตลอดจนมีบริการหลังการขายจากทีมงานผู้

มีความชำนาญสูง  โดยทางบริษัทบริษัทจะให้คำปรึกษา  ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาในระบบ

ต่างๆ   ด้วยทีมขาย ของบริษัทที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ  ในการแนะนำสินค้าที่เหมาะสมกับการใช้งาน   เพื่อให้

ลูกค้าได้รับผลประโยชน์ สูงสุด จากการซื้อสินค้าและบริการจากเรา Advertising By Bee2web.com

บริษัท เพอร์ฟอร์แมนซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ที่อยู่ :  เลขที่ 338 / 263 ซอยลาดพร้าว 87 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
เบอร์โทร :  02-9321812-3 , 02-9321102-3 แฟกซ์ : 02-9321811    
อีเมลล์: pepopumps@gmail.com เว็บไซต์ : www.pecopumps.com